Termeni și Condiții

Termeni și condiții

 

Ograda Shop S.R.L./ Vânzător: societatea Ograda Shop S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sector 1, Strada Popa Tatu, nr. 35, et. 1, ap. 4, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10317/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44433812, e-mail ograda.srl@gmail.com.

 

Utilizator: (1) o persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină (are vârsta pentru 18 ani), sau o persoană fizică ce acționează prin intermediul unei persoane autorizate, (2) o persoană juridică sau (3) o entitate legal înființată, fără personalitate juridică dar având capacitatea de exerciţiu deplină conferită de lege pentru a încheia acte juridice, ce accesează Site-ul și Conținutul, îndiferent dacă și-a făcut sau nu Cont în Site.

Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă ca Utilizatori înregistraţi prin Cont ori plasarea de Comenzi prin intermediul Site-ului nu este permisă. Reprezentanţii legali ai persoanelor anterior menţionate sunt responsabili pentru oricare şi toate prejudiciile cauzate de aceştia.

Utilizarea Site-ului și plasarea de Comenzi pe Site de către Utilizatori implică acceptarea necondiționată de către aceștia a clauzelor specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții. Utilizatorul își asumă obligația de a parcurge acești termeni cu atenție înainte de a utiliza Site-ul și/sau de a plasa Comenzi pe Site, orice informație cuprinsă în această secțiune neputând forma obiectul unei reclamații de nerespectare a obligației legale de informare.

Site: magazinul online găzduit la adresa ogradashop.com, deținut și administrat de către Ograda Shop, precum și subdomeniile acestuia, dacă este cazul.

Conținut:

 • toate datele și informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electornic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către Ograda Shop prin mijloace electronice și/sau orice alt mod de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Ograda Shop Utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informatii legate de Bunurile existente pe Site și/sau prețurile practicate de Ograda Shop într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Ograda Shop sau alte date privilegiate ale acestuia.

Contul meu (denumit în continuare în prezentul document Cont): secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului care a urmat procedura de înregistrare pe Site transmiterea Comenzii și care conține informații despre Utilizator (nume, prenume, adrese etc.) și istoricul lui în Site (Comenzi, cupoane etc.); Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Coș (Coș de cumpărături): secțiunea din Site care permite Utilizatorului, indiferent dacă are sau nu Cont pe Site, să adauge Bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării (pentru Utilizatorul care nu are Cont pe Site) sau la un moment ulterior (pentru Utilizatorul care are Cont pe Site).

Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Utilizator prin care Utilizatorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri: orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a Contractului încheiat. Toate Bunurile prezentate pe Site sunt disponibile în limita stocului fizic disponibil, cu mențiunea că Ograda Shop are actualizări de stoc frecvente, iar unele Bunuri pot să fie indisponibile pe Site din cauza desincronizării temporare dintre Site și gestiunea fizică a Bunurilor.

Campanie: acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Utilizator, prin intermediul Site-ului, ca mijloc de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Document: acești Termeni și Condiții.

Mesaje promoționale / Newsletter: mesaj de informare periodică, trimis exclusiv electronic, conținând informații generale și tematice, informații cu privire la oferte, promoții, Campanii sau concursuri practicate/desfașurate/organizate de către TOgrada Shop într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Ograda Shop cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către Ograda Shop Utilizatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Ograda Shop sau prin ramburs, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora de pe Site.

Preț: prețul de vânzare pe care Utilizatorul îl vede pe pagina fiecărui Bun de pe Site, practicat de Ograda Shop. Prețurile Bunurilor de pe Site sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile și ofertele prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată, iar în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1 Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (apel telefonic, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2 Notificarea de înregistrare a Comenzii, primită de către Utilizator după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail).

2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă efectuează o modificare a cantității de Bunuri din Comandă va anunța telefonic și prin e-mail Utilizatorul pe numărul de telefon, respectiv pe adresa de e-mail, puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4 Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Utilizator în momentul primirii de către Utilizator de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a confirmării de acceptare a Comenzii, denumită în prezentul Document notificare de confirmare a Comenzii.

2.5 Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Ograda Shop pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind, dacă este cazul, certificatul de garanție emis de către producătorul sau furnizorul Bunurile achiziționate.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator. Ograda Shop își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, pentru motive întemeiate, și anume în cazul încălcării grave a prezentului Document de către Utilizator, adică în situațiile în care Utilizatorul încalcă obligațiile de la punctul 7 de mai jos (listă exhaustivă). Utilizatorul se poate adresa Ograda Shop (telefonic la nr.: 0725065653 sau pe e-mail la adresa: ograda.srl@gmail.com), pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2 Vânzătorul poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții și/sau Campanii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.3 În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Utilizatorul.

3.4 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1 Conținutul, astfel cum este definit la punctul 1 de mai sus, încluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Ograda Shop, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Ograda Shop, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Ograda Shop asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres al Ograda Shop.

4.2 Orice Conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Ograda Shop și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Ograda Shop cu referire la acel Conținut.

4.3 Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

4.4 În cazul în care Ograda Shop conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Ograda Shop față de respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

4.5 Niciun Conținut transmis către Utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Ograda Shop și/sau al angajatului/prepusului/colaboratorului Ograda Shop care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.

4.6 Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. COMANDA. FACTURARE – PLATĂ. LIVRAREA BUNURILOR

5.1 Pentru a comanda de pe Site Utilizatorul trebuie să își creeze un Cont sau să opteze direct pentru opțiunea “comanda fara un cont de client”, disponibilă în formularul “Finalizare comandă”.

5.2 Pe pagina fiecărui Bun, de pe Site, veți găsi detaliile necesare (denumire Bun, poze, materiale și culori, mărimi disponibile, ghid mărimi, preț).

5.3 Prețurile Bunurilor afișate pe Site sunt în lei (RON), includ T.V.A. conform legislației în vigoare, și nu includ taxele de transport. Nu există comandă minimă impusă.

5.4 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Utilizator o factură pentru Bunurile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Pentru Utilizatorii persoane juridice sau entități legal înființate, fără personalitate juridică, informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare se vor include în secțiunea denumită “Ai observații despre comandă?”, din formularul “Finalizare comandă” și anterior finalizării Comenzii.

5.5 Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail furnizată de Utilizator.

5.6 Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site prin adăugarea Bunului/Bunurilor dorite(e), pentru care a selectat în prealabil mărimea/mărimile acestuia/acestora, în Coșul de cumpărături. După ce a terminat de adăugat toate Bunurile dorite în Coșul de cumpărături, va completa formularul “Finalizare comandă”, inclusiv prin alegerea uneia dintre modalitățile de plată indicate expres în formular (plată online prin card bancar – Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro), după care va apăsa “Finalizați comanda” și va efectua plata prin prin card bancar direct pe Site, dacă aceasta este modalitatea de plată aleasă. Odată adăugat în Coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în Coșul de cumpărături nu garantează disponibilitatea lui, iar adăugarea unui Bun în Coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi si/sau rezervarea Bunului.

5.7 Prin finalizarea Comenzii Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.8 Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului. După finalizarea Comenzii și indiferent de modalitatea de plată aleasă de Utilizator, acesta va primi, din partea Vânzătorului, notificarea de înregistrare a Comenzii pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator, conform punctului 2.2. de mai sus.

5.9 Datele cardului de plată ale Utilizatorului nu vor fi accesibile Ograda Shop și nici nu vor fi stocate de către Ograda Shop

5.10 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

5.11 Confirmarea Comenzii:

5.11.1 În cazul în care Utilizatorul a optat pentru plata online cu cardul bancar, direct pe Site, va primi, din partea Vânzătorului, o notificare de confirmare / infirmare a Comenzii, pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator, în 24 de ore lucrătoare de la finalizarea Comenzii. Această notificare de confirmare / infirmare se va trimite după ce Ograda Shop verifică disponibilitatea în stoc a Bunurilor din Comandă. Dacă există disponibilitate în stoc doar pentru o parte din Bunurile din Comandă, aceasta va fi confirmată parțial de către Ograda Shop, urmând să restituie, în contul bancar din care a fost efectuată plata, prețul achitat de Utilizator pentru Bunurile indisponibile în stoc în termen de 24 de ore lucrătoare de la trimiterea confirmării parțiale, cu mențiunea că Ograda Shop nu poate garanta termenul în care contul bancar al Utilizatorului va fi creditat cu suma respectivă, acest lucru depinzând de banca/băncile implicate.

5.11.2 În cazul în care Utilizatorul a optat pentru plata ramburs, se va aplica următoarea procedură:

 1. Ograda Shop verifică disponibilitatea în stoc a Bunurilor din Comandă;
 2. în cazul în care Bunurile nu sunt disponibile în stoc, Ograda Shop va infirma Comanda Utilizatorului printr-un apel telefonic pe numarul de telefon furnizat de Utilizator, în 24 de ore lucrătoare de la finalizarea Comenzii;
 3. în cazul în care Bunurile sunt disponibile, parțial sau integral, în stoc, Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Vânzător, pe numărul de telefon furnizat de Utilizator, în termen de 24 de ore lucrătoare de la finalizarea Comenzii, pentru a confirma / infirma Comanda efectuată pe Site / partea din Comandă pentru care există disponibilitate în stoc;
 4. dacă Utilizatorul nu răspunde la primul apel telefonic, Vânzătorul îi va trimite, imediat, un SMS Utilizatorului, prin care îl va ruga să confirme / infirme, în scris, respectiva Comandă / parte din Comandă pentru care există disponibilitate în stoc;
 5. dacă Utilizatorul nu răspunde, în scris, la acest SMS, sau nu confirmă / infirmă Comanda / parte din Comandă pentru care există disponibilitate în stoc prin altă modalitate (ex.: prin apel telefonic sau e-mail), va primi un nou telefon din partea Vânzătorului, în termenul de 24 de ore de la primul apel telefonic, iar dacă nu răspunde nici la acest al doilea apel telefonic, Comanda va fi infirmată de Vânzător prin trimiterea unei notificări de infirmare pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator;
 6. dacă Utilizatorul confirmă respectiva Comandă / parte din Comandă pentru care există disponibilitate în stoc, telefonic, prin SMS sau pe e-mail, Ograda Shop va trimite Utilizatorului o notificare de confirmare a Comenzii pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator, în termen de 24 de ore lucrătoare de la confirmarea Comenzii.

5.12 După ce Comanda a fost confirmată, intergral sau partial, după caz, conform celor menționate mai sus, în momentul în care Bunurile sunt expediate Utilizatorul va primi o notificare de expediere a Comenzii, din partea Vânzătorului, pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator, cu statusul Comenzii. Împreună cu statusul Comenzii Utilizatorul va primi și factura afertentă Comenzii și tracking number-ul de la curier, pentru urmărirea expediției Comenzii.

5.13 Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu onora nicio Comandă și de a anula Comanda efectuată de către Utilizator, în urma unei notificări prealabile adresate Utilizatorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.13.1 neacceptarea de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

5.13.2 invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Ograda Shop, în cazul plății online;

5.13.3 datele furnizate de către Utilizator, pe Site, sunt incomplete și/sau incorecte;

5.13.4 activitatea Utilizatorului pe Site poate și/sau produce daune de orice natură pentru Ograda Shop și/sau partenerilor acestuia;

5.13.5 realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate către Utilizator, indiferent dacă acesta a optat, pentru respectivele Comenzi, pentru plata online cu cardul bancar; prin livrare eșuată se înțelege următoarea situație: în momentul în care coletul nu poate fi livrat din diferite motive de către curier (destinatarul nu răspunde, adresa specificată este incorectă etc.), iar curierul nu poate lua legătura telefonică cu Utilizatorul, coletul fiind returnat expeditorului Ograda Shop după termenul în care rămâne în depozitele AllPacka (dacă Utilizatorul răspunde la primul apel telefonic primit din partea AllPacka, în vederea livrării coletului, Allpacka păstrează coletul în depozitele sale timp de 5 zile de la respectivul apel telefonic; dacă Utilizatorul nu răspunde la apelul telefonic, se încearcă din nou a doua zi, iar dacă nici de această dată nu răspunde la apelul telefonic primit din partea AllPacka, coletul este returnat automat la Ograda Shop);

5.13.6 Bunul comandat nu este disponibil;

5.13.7 există erori legate de prețul sau de descrierea Bunului;

5.13.8 Utilizatorul nu confirmă Comanda sau nu poate fi contactat pentru confirmarea acesteia;

5.13.9 Utilizatorul nu are 18 ani împliniți;

5.13.10 pentru alte motive obiective.

Pentru neacceptarea unei Comenzi Utilizatorul va fi înștiințat printr-un e-mail, la adresa specificată de acesta în Comandă.

5.14 Livrarea Bunurilor vândute de către Ograda Shop are loc in 2-10 zile lucratoare.

5.15 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor, putând utiliza cutie supraimprimată cu sigla Ograda Shop, și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare, dacă este cazul.

 

 1. DREPTUL DE RETRAGERE

6.1 Utilizatorul are dreptul să se retragă din prezentul Contract, respectiv să returneze un Bun, fără a preciza motivele și fără a suporta alte costuri decât cele directe de returnare a Bunului, în termen de 14 zile calendaristice. Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice începând de la:

 • ziua în care Utilizatorul intră în posesia fizică a Bunului ce face obiectul Comenzii;
 • ziua în care Utilizatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Utilizatorul comandă printr-o singură Comandă Bunuri multiple care vor fi livrate separat;
 • ziua în care Utilizatorul intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Bun care constă din mai multe loturi sau piese.

6.2 Pentru a exercita dreptul de retragere Utilizatorul trebuie să ne informeze, indicând numele, adresa poştală, codul comenzii, pentru ca aceasta să poată fi identificată de către Ograda Shop, şi, dacă este cazul, numărul de telefon şi adresa de e-mail, cu privire la decizia retragere din prezentul Contract. În acest scop, Utilizatorul poate completa și transmite electornic de pe Site formularul de retur ce se regăsește in site, in sectiunea retur, sau orice altă declarație neechivocă. Dacă Utilizatorul folosește această opțiune, îi vom transmite fără întârziere, pe e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

6.3 Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient ca Utilizatorul să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

6.4 În cazul în care Utilizatorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respective, iar pentru produsele care constituie kit/set ele trebuie returnate ca un kit/set.

6.5 Dacă Utilizatorul se retrage, în cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informării Vânzătorului de către Utilizator asupra deciziei sale de a se retragere din prezentul Contract. Suma va fi rambursată după cum urmează, fără a se percepe comisioane ca urmare a rambursării:

6.5.1 pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.6 În cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile, Vânzătorul poate amâna rambursarea sumei până la data primirii Bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Utilizatorului conform căreia acesta a trimis Bunurile către un profesionist, în vederea expedierii lor, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

6.7 Utilizatorul trebuie să expedieze Bunurile, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care a comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă Bunurile sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

6.8 Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Utilizatorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Utilizatorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.

6.9 Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Utilizatorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: Utilizatorul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii.

6.10 Pentru a putea fi returnate, Bunurile trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate, nepurtate, fără pete, zgârieturi, îndoituri, tăieturi sau rupturi. Utilizatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

6.11 Accesoriile (șireturi, sac de protecție etc.) aflate în cutia Bunului, etichetele, precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, recomandăm Utilizatorului atunci când își exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, ambalat, dacă este cazul, în cutia de protecție folosită de Ograda Shop pentru livrarea lui, supraimprimată cu sigla Ograda Shop  (a se vedea art. 5.15 de mai sus), sau într-o cutie de protecție similară cu aceasta (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile și etichetele acestuia.

6.12 În cazul în care un Bun comandat de către Utilizator nu poate fi livrat de către Vânzător, indiferent dacă respectiva Comandă a fost sau nu confirmată conform procedurii de la punctul 5.11 de mai sus, Vânzătorul va informa Utilizatorul asupra acestui fapt și va returna în contul Utilizatorului contravaloarea Bunului, primită de la Utilizator, în termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.13 Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.13.1 furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Utilizator;

6.13.2 furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Utilizator sau personalizate în mod clar.

 1. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

În special, Utilizatorul are următoarele obligații:

7.1 de a furniza doar date exacte, actuale și complete în formularele puse la dispoziție pe Site;

7.2 de a utiliza serviciile și funcționalitățile asigurate de Ograda Shop într-un mod ce nu interferează cu operațiunile Ograda Shop sau ale Site-ului;

7.3 de a utiliza serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Ograda Shop în acord cu dispozițiile legale în vigoare, cu prezentul Document, precum și cu bunele practici și principiile vieții comunitare;

7.4 de a utiliza serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de Ograda Shop într-un mod care să nu cauzeze inconveniențe altor Utilizatori sau societăţii Ograda Shop;

7.5 de a nu utiliza Site-ul pentru a furniza sau transfera orice Conținut interzis de dispozițiile legii în vigoare, în special Conținut ce încalcă drepturile de autor ale terților;

7.6 de a se abține de la acțiuni cum ar fi:

 • trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate pe Site sau postarea oricărui Conținut ce încalcă legea (postarea de conținut ilegal este interzisă);
 • acțiuni IT sau alte acțiuni având drept scop obținerea de acces la informațiile ce nu sunt destinate Utilizatorului, inclusiv datele altor Utilizatori sau care interferează cu regulile sau aspectele tehnice legate de administrarea Site-ului și procesarea plății;
 • modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Ograda Shop, în special a Prețurilor sau descrierilor Bunurilor furnizate pe Site;

7.7 de a efectua plata la timp a Prețului și a altor costuri convenite de către Utilizator și Ograda Shop;

7.8 de a ridica Bunurile comandate la timp, utilizând metoda de transport selectată și modalitatea de plată aleasă;

7.9 de a achiziționa, în cazul lansării unor Bunuri limitate, situație semnalizată pe Site în descrierea Bunului, maximum un produs din fiecare Bun existent pe Site

 1. CONFIDENȚIALITATE

8.1 Ograda Shop va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Site-ului, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Ograda Shop nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 1. MESAJE PROMOȚIONALE / NEWSLETTER-URI

9.1 Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Mesajele promoționale / Newsletter-urile conținând informații generale și tematice, informații cu privire la oferte, promoții, Campanii sau concursuri practicate/desfașurate/organizate de către Ograda Shop într-o anumită perioadă, după cum urmează:

9.1.1 prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Newsletter-urile primite de la Vânzător pe e-mail (în partea de jos a e-mail-ului în secțiunea “click aici pentru dezabonare”); sau

9.1.2 prin contactarea Ograda Shop.

9.2 Renunțarea la primirea Mesajelor promoționale / Newsletter-urilor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru termenii și condițiile din prezentul Document și se aplică doar ulterior transmiterii intenției de renunțare.

 1. GARANȚII

10.1 Toate Bunurile comercializate de către Ograda Shop, cu excepția Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

10.2 Condiții generale de acordare a garanției

Ograda SHop S.R.L., având datele de identificare la punctul 1 de mai sus, în calitate de vânzător, este răspunzător față de tine, în calitate de consummator, pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate Bunurile.

Te rugăm să iei la cunoștință dispozițiile prezentei garanții și să păstrezi factura de achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a Bunului.

Te rugăm să trimiți orice reclamație, în scris, pe adresa e-mail ograda.srl@gamil.com sau pe adresa România, București, Sector 1, Str. Popa Tatu, nr. 35, cu mențiunea „Reclamație”.

Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a Bunurilor, se găsesc fie pe eticheta interioară a Bunurilor, fie pe eticheta din carton atașată acestora. Acestea sunt specifice fiecărui tip de Bun.

Te rugăm să consulți semnificația pictogramelor, pentru a identifica modalitățile de întreținere/curățare specifice fiecărui tip de Bun. Pentru acordarea garanției te rugăm să consulți și să respecți instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui Bun.

Garanția nu este aplicabilă și Ograda Shop nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel de defectele care pot apărea din cauza:

 • procesului de curățare/spălare/întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui Bun, indicate conform celor de mai sus;
 • depozitării sau utilizării Bunurilor în condiții de umiditate;
 • decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;
 • reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;
 • uzurii normale a Bunului;
 • utilizării în condiții improprii, incorecte, de către Utilizator, altele decât cele pentru care Bunul a fost proiectat.

Ograda Shop acordă consumatorului o garanție legală de conformitate, în acord cu prevederile și limitările Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare și întreținere.

Prin prezentul Document, consumatorii sunt informați în mod nemijlocit că durata medie de utilizare a Bunurilor este de 30 de zile de la achiziție, caz în care garanția legală de conformitate acordată consumatorilor (astfel cum este această noțiune definită de art. 2 lit. e1 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora) este limitată la această perioadă, în conformitate cu dispozițiile art. 16² din Legea nr. 449/2003.

În cazul neconformității Bunului, consumatorul are dreptul de a solicita Ograda Shop repararea, înlocuirea acestuia sau, după caz, reducerea corespunzătoare a preţului ori restituirea contravalorii aferente Bunului. Consumatorul trebuie să informeze Ograda Shop despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Dacă Ograda Shop constată că Bunul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în care Bunul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea Bunului defect cu un alt Bun, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț, Ograda Shop, la cererea consumatorului, va face o reducere a prețului Bunului sau va rambursa consumatorului contravaloarea Bunului în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a Bunului în cauză.

Orice reparare sau înlocuire nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința Ograda Shop lipsa de conformitate a Bunului. Deteriorările Bunurilor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la cunoștința Ograda Shop în momentul recepționării Bunului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra Bunului, nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduce la anularea garanției.

Umplerea excesivă a genților, ghiozdanelor (rucsacurilor) și borsetelor (genților de talie) și depășirea greutății maxime admise duce la deterioarea acestora și, implicit, la pierderea garanției.

Atenție! Nu tăiați eticheta interioară a Bunurilor! Lipsa etichetei interioare duce automat la pierderea garanției.

 

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

11.1 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Utilizatorului, în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

 1. RĂSPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user, respectiv e-mail, și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului, cuprinse în acest Document, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării Conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului, cuprinse în acest Document, pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților de la momentul afișării pe Site. În cazul oricărei astfel de modificări, Ograda Shop va afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

12.5 Ograda Shop nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

12.6 În limita prevederilor Documentului, Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1 Te rugam sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 1. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

14.1 Te rugam sa parcurgi Politica de Cookies cu privire la folosirea cookie-urilor, care face parte din prezentul Document.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

15.1 Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau partial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștință celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 zile calendaristice de la data producerii și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

15.3 Cu titlu exemplificativ și nu exhaustiv, Ograda Shop nu este răspunzătoare pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații / circumstanțe independente de voința Vânzătorului:

 • blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;
 • căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;
 • cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii/râuri, părăsiri de albii etc.;
 • cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea/naționalizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc.

15.4 Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. FRAUDA

16.1 Ograda Shop nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale, cu excepția informațiilor necesare livrării Produselor comandate și a contului bancar în caz de retur.

16.2 Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

16.3 Ograda Shop declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Ograda Shop.

Utilizatorul va informa Ograda Shop asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

16.4 Ograda Shop nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru dezactivarea Contului aferent acestei adrese de e-mail.

16.5 Comunicările realizate de către Ograda Shop prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex.: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

16.6

 scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/Conținutului. Ograda Shop își rezervă dreptul de a formula plângere penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

16.6.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui Cont sau prin orice altă metodă.

16.6.2. de a altera sau de a modifica Conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Ograda Shop către Utilizator.

16.6.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Site-ul.

16.6.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Ograda Shop către Utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

 1. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

17.1 Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Vânzătorului din Municipiul București.

 1. RECLAMAȚII. SOLUȚIOAREA RECLAMAȚIILOR ÎN AFARA INSTANȚEI. REGULILE DE ACCES LA ASTFEL DE PROCEDURI (ADR)

18.1 Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, de Conținut, de Site, sau de prezentul Document, Utilizatorii pot contacta Ograda Shop la adresa de e-mail ograda.srl@gmail.com. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

18.2 Apelarea la metodele extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor prin entităţi abilitate cu soluţionarea alternativă a unor astfel de reclamaţii, precum și procedurile de despăgubire sunt voluntare.

18.3 Cadrul legal aplicabil privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi este instituit prin Ordonanţa 38/2015 privind soluționarea alternatică a litigiilor dintre consumatori și comercianți, precum și în reglementările aplicabile entităților relevante cu competență în domeniul soluționării disputelor dintre consumatori şi profesionişti. Informații detaliate privind posibilitatea de folosire de către Utilizatorul care este consumator a metodelor extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și urmărire a despăgubirilor cât și regulile de accedere la aceste proceduri sunt disponibile la sediile și pe paginile de internet ale Autorității Naționale privind Protecția Consumatorului: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal .

18.4 Utilizatorul care este consumator are următoarele opțiuni de accesare la modalităților extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și urmărire a despăgubirilor:

 • Utilizatorul are dreptul de a depune, ulterior încercării de soluţionare amiabilă a problemei direct cu operatorul, o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului;
 • Utilizatorul are dreptul de a apela la procedurile alternative cu caracter extrajudiciar de soluționare a litigiilor întreprinse de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin Direcția SAL, în cazul în care procesul standard de soluționare a reclamațiilor pus la dispoziția Utilizatorilor de către CCC nu este suficient pentru soluționarea problemelor reclamate;
 • Prevederile cuprinse în prezentul articol nu limitează dreptul persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente;
 • Utilizatorul poate depune o plângere prin intermediul platformei de internet ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR reprezintă, totodată, o sursă de informații referitoare la formele de soluționare extrajudiciară a disputelor ce pot apărea între întreprinzători și consumatori.
 1. DISPOZIȚII FINALE

19.1 Ograda Shop iși rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestui Document, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia, precum și orice modificare a conținutului Site-ului, fără notificare prealabilă a Utilizatorului. Orice modificare a Documentului va fi actualizată și se va regăsi într-un format ce poate fi accesat pe Site și cu privire la care se va obține acceptul Utilizatorului, acesta fiind o condiție de finalizare a Comenzii. Folosirea serviciilor Site-ului după postarea modificărilor operate pe Site presupune acceptul necondiționat al acestora.

19.2 Ograda Shop iși rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

19.3 Orice comentarii, întrebări, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Site, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia, vor rămâne proprietatea Ograda Shop.